Kurumsal


PROJEMİZ

PROJEMİZ

 

ERASMUS+ Okul Eğitimi Bireylerin Öğrenme Hareketliliği


Projenin Adı: İngilizce Öğretiminde Avrupa’yla El Ele
Proje Numarası: 2016-1-TR01-KA101-033010
Projenin Süresi: 2016 Aralık ayında başlayan projemiz 2017 Kasım ayında sona erecek olup toplam süresi 12 aydır.
Projenim Hedef Kitlesi: İngilizce Öğretmenleri
Projenin amacı:  İngilizce Öğretmenlerimizin İngilizce öğretiminde başarılı olan ülkelerdeki öğretim yöntemlerini yerinde gözlemleyip, hizmet içi eğitim kurslarına katılmaları sayesinde mesleki anlamda kendilerini geliştirmeleridir.

Yabancı dilde iletişim kurmak artık bir lüks değil temel beceriler arasında kabul edilmektedir. Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan Avrupa Vatandaşlarından edinmeleri beklenen 8 anahtar beceri arasında ilk sırada ana dilde ve yabancı dilde iletişim becerileri gelmektedir.

Ülkemizde öğrencilerimiz 4. sınıftan (2012 itibariyle 2. sınıftan) 12. sınıfa kadar İngilizce öğrenmelerine rağmen ne yazık ki temel eğitimden mezun olan öğrencilerimiz kendilerini ifade edebilecek düzeyde İngilizce becerisine sahip olamamaktadırlar. Aynı şekilde English First verilerine göre yetişkinler arasında İngilizce yeterlik seviyesine göre ülkemiz 70 ülke arasında 50; Avrupa kıtası içinde ise Azerbeycan'ın önünde sondan İkinci sırada bulunmaktadır.  Daha da kötüsü son 3 yılki istatistiklere göre seviyemiz giderek düşmektedir. Bu durumun çok çeşitli nedenleri vardır. Tepav ve British Council'ın devlet okullarında İngilizce öğretimine yönelik gerçekleştirmiş oldukları saha çalışmasına göre İngilizce öğretmenlerimizin %80'inin İngilizce'yi iyi bir şekilde kullanabildiği ve etkili bir İngilizce öğretimi gerçekleştirebilecek kapasitede oldukları tespit edilmiştir. Ancak yapılan anketlerde ve görüşmelerde öğretmenler arasında üniversiteden mezun olduktan sonra herhangi bir hizmet içi eğitim kursuna katılmayanların oranının %43 olduğu belirlenmiştir. Aynı araştırmaya göre öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun geleneksel öğretim yöntemleriyle, gramer ağırlıklı dersler işledikleri; öğrencilerin dersin %10 luk bir kısmında aktif olduğu kalan sürede pasif dinleyiciler olarak derslerini sürdürmeye çalıştıkları belirlenmiştir.

Bu şartlarda verilen yabancı dil eğitimiyle başarılı olamadığımız ve böyle devam edersek de olamayacağımız bir gerçektir. 

İngilizce Öğretiminde Avrupa’yla El Ele (INOGAVEL) isimli projemizde; Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün liderliğinde Konya’nın 12 farklı ilçesinden 15 farklı okulun yer aldığı bir konsorsiyum oluşturulmuştur. Konsorsiyuma üye okullardan toplam 40 İngilizce öğretmeninin Avrupa Birliği ülkeleri arasında İngilizce öğretimi alanında başarıları kayıt altına alınmış ülkelerdeki devlet okullarında İngilizce derslerinde gözlem yapıp/İngiltere'de ve Finlandiya’da hizmet içi eğitim kurslarına katılmaları planlanmıştır.

Öğretmenlerimiz;

* Gittikleri ülkelerdeki öğretmenlerin İngilizce öğretim yöntemlerini gözlemlemeleri,

* Bu gözlemlerle ilgili günlükler tutarak iyi uygulamaları bizim sistemimize nasıl aktarabileceklerini belirlemeleri,

* Hareketlilik faaliyetleri sonrasında gerçekleştirilecek çalıştayda bu bilgileri diğer katılımcı öğretmenlerle paylaşmaları ve bu paylaşımlardan öğrendiklerini ders planlarına aktarıp hazırlayacakları yeni ders planlarını sınıflarında uygulamaları,

* Bu dersleri video kayıt yöntemiyle kayıt altına almaları ve yaygınlaştırmaları hedeflenmektedir.

Bu projemizle farklı ülkelerdeki iyi uygulamaların, yurt dışına göndereceğimiz öğretmenlerimiz sayesinde birinci elden ülkemize getirilip,  eğitim sistemimize uyarlanmasıyla mevcut İngilizce öğretim yöntemlerinde bazı değişikliklere yol açmak ve ülke genelinde vatandaşlarımızın arzu edilen İngilizce yeterlilik seviyesine ulaşmalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz.