Kurumsal


BAŞLANGIÇ TOPLANTISI

BAŞLANGIÇ TOPLANTISI

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün konsorsiyum liderliğinde 12 farklı ilçeden 15 farklı okulun konsorsiyum üyesi olduğu ”İngilizce Öğretiminde Avrupa’yla El Ele“ isimli Erasmus+ Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği programı kapsamında kabul edilen projenin açılış toplantısı 22 Kasım 2016 Salı günü Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

  Açılış konuşmasını yapan Ar- Ge Biriminden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Servet ALTUNTAŞ İngilizce öğretmenlerimize yönelik hazırlanan bu projeyi çok önemsediklerini; ülkemizdeki ne yazık ki yabancı dil kullanabilme yeterliliğinin istenilen seviyede olmadığını, öğrencilerin 2. Sınıftan 12. Sınıfa kadar İngilizce öğrenmesine rağmen liseden mezun olduklarında kendilerini ifade edebilecek, ülkesini, kendini, inancını anlatabilecek kadar İngilizce konuşamamalarının büyük bir eksiklik olduğunu ve alışılagelmiş yöntemlerle İngilizce öğretmekte ısrarcı olunmaması gerektiğini belirtti.

  Bu projedeki amaçlarının öğretmenlerin üzerindeki ölü toprağını silkelemek olduğunu belirten ALTUNTAŞ, öğretmenlerin yurt dışındaki hizmet içi eğitim kursları, sınıflarda yapılan gözlemler doğrultusunda Konya’ya geri döndüklerinde hazırlayacakları planları sınıflarında uygulamak suretiyle, İngilizce öğretiminde alışılagelmiş yöntemlerin dışında yeni yöntemleri, yurt dışında gözlemlenen iyi uygulamaları diğer öğretmenlerle paylaşmak suretiyle İngilizcenin daha etkili, daha verimli, daha eğlenceli bir şekilde öğretebileceğini tüm öğretmenlere sunmayı; yabancı dil öğretim sürecini çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yönetebilecek öğretmenlerin gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

  İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder GÜRSOY; bu projenin bir gezi projesi olmadığını, ülkemiz açısından önemli bir soruna çözüm bulma noktasında canı gönülden çalışmamızı gerektiren bir proje olduğunu söyledi. Konuşmasında Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hedeflerinden bir tanesin de yapılan iyi uygulamalarla rol model alınan bir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bir eğitim şehri olduğunu söyleyen GÜRSOY; öğretmenlerden yurt dışına bir görev için gittiklerinin bilincinde olarak hareket etmeleri gerektiğini; Konya’yı, bölgemizi ve ülkemizi hem yurt dışında hem de yurt içinde en iyi şekilde temsil etmelerini istediğini belirtti.

  Türkiye Ulusal Ajansının (www.ua.gov.tr) finansal desteğiyle gerçekleştirilecek olan bu proje kapsamında konsorsiyum üyesi ortak okullardan 40 İngilizce öğretmeni Galler, İrlanda, Polonya,  Almanya, İsveç, Slovenya, Macaristan ve Romanya’da  İngilizce öğretimine yönelik hizmetiçi eğitim kurslarına ve bu ülkelerdeki okullarda iş başı gözlem faaliyetlerine katılacaklardır.

  Gerçekleştirilen toplantı esnasında öğretmenlerin gideceği ülkeler kura ile belirlendi ve süreç içerisinde ne tür faaliyetlerin gerçekleştirileceği öğretmenlerle istişare edildi.